Otvaranje firme u Švedskoj, D.O.O. u Švedskoj ili otvaranje firme Handelsbolag u Švedskoj

Otvaranje firme u Švedskoj ili Handelsbolag u Švedskoj

Otvaranje firme u Švedskoj

Otvaranje firme u Švedskoj je usluga koju pružamo biznismenima koji žele isključivo u Švedskoj da otvore firmu i da tamo posluju sa svojim vlastitim biznisom.

Svako može da otvori firmu u Švedskoj, pa tako nudimo otvaranje firme u Švedskoj za građane svih država:

 • Otvaranje firme u Švedskoj za građane Srbije;
 • Otvaranje firme u Švedskoj za građane Bosne i Hercegovine;
 • Registracija i otvaranje tvrtke u Švedskoj za građane Hrvatske;
 • Otvaranje firme u Švedskoj za građane Crne Gore;
 • kao i za sve druge osobe, iz bilo koje države, bilo da je to Makedonija ili neka druga država, jer svako može da otvori firmu u Švedskoj;

Otvaranje firme u Švedskoj ili osnivanje firme Handelsbolag u Švedskoj

Firma Handelsbolag u Švedskoj je u stvari isto što i društvo sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, kao i u drugim državama. Takva firma pruža ograničenu odgovornost vlasnicima firme.

Mi pružamo usluge za sve biznismene koji žele da otvore ili osnuju firmu u Švedskoj. Mi osnivamo sve vrste firmi u Švedskoj, kao što su:

 • Akcionarsko društvo i osnivanje akcionarskog društva u Švedskoj;
 • Dioničko društvo i osnivanje i registracija dioničkog društva u Švedskoj;
 • Društvo sa ograničenom odgovornosti ili otvaranje D.O.O. u Švedskoj (Handelsbolag);
 • Prijavljujemo i pomažemo kod prijave samostalne djelatnosti u Švedskoj;
 • Otvaramo i prijavljujemo podružnice stranih firmi u Švedskoj;
 • Prijavljujemo i registriramo podružnice firmi osnovanih u Velikoj Britaniji;
 • Osnivamo evropska ekonomska udruženja u Švedskoj;
 • Osnivane štednokreditne organizacije u Švdedskoj;

Uvjeti ili uslovi za otvaranje firme u Švedskoj

Vlasništvo firme u Švedskoj

Vlasnik firme Handelsbolag ili D.O.O. u Švedskoj mora imati boravak ili boravišnu dozvolu unutar Evropske unije.

Ukoliko nemate boravak ili boravišnu dozvolu unutar Evropske unije, mi se možemo pobrinuti da postavimo zamjenskog vlasnika obično našu firmu iz Velike Britanije, koja služi kao vlasnik, sve dok vi ne dobijete svoj boravak.

Isto tako, možemo osnovati firmu unutar Evropske unije koja će služiti kao vlasnik firmi u Švedskoj.

Na taj način svako, bez obzira na svoj boravak, može biti vlasnik direktno ili indirektno, nekoj novoj firmi u Švedskoj.

Direktorstvo firme u Švedskoj

Minimalno 50% svih direktora moraju da imaju boravak ili rezidenciju unutar Evropske unije. Ukoliko nemate svoje direktore ili nekoga ko može da vam posluži kao dodatan direktor, mi možemo da postavimo i imenujemo zamjenske ili imenovane direktore za otvaranje firme u Švedskoj.

Na taj način svi uvjeti ili uslovi mogu biti ispunjeni, čak i za osobe i lica koja se ne nalaze sa svojim boravištem unutar EU ili nemaju boravišnu dozvolu unutar EU.

Tako u pravilu, slijedeće funkcije firme moraju da budu sa boravištem unutar EU:

 • Svi vlasnici ili osnivači firme. Ako nemate vlasnika sa boravkom u EU, mi postavimo našu firmu, a čim stvarno vlasnik dobije boravak, mi promjenimo vlasništvo firme u Švedskoj;

 • Minimalno polovica direktora, ako je samo jedan direktor, on mora imati boravak unutar Evropske zajednice, ako su 2 direktora, minimalno jedan mora da ima boravak unutar EU;

 • Minimalno 50% zamjenika direktora moraju imati boravak unutar EU;

 • Svi revizori takve firme u Švedskoj;

 • Minimalno jedna osoba, ako postoje osobe koje imaju punomoć da upravljaju sa takvom firmom;

Revizor je potreban samo u određenim situacijama

Revizor nije potreban za firmu u Švedskoj, osim ako firma ostvaruje profite veće od 1,5 miliona švedskih kruna godišnje.

Boravišna dozvola u Švedskoj ili rezidencija i boravak u Švedskoj

Boravišna dozvola u Švedskoj se može dobiti za građane koji nisu u nekoj državi EU, samo ako osoba može da dokaže da će se moći izdržavati u Švedskoj. To znači, da je važnije gledati da se firma u Švedskoj otvori u svrhu poslovanja, a ne u svrhu boravka.

Mi radimo samo za osobe koje otvaraju firmu u Švedskoj u svrhu poslovanja. Nakon toga, možemo pomoći biznismenu, ukoliko ispunjava zahtijeve Švedske, da dobije i boravak i radnu ili boravišnu dozvolu u Švedskoj.

Ukoliko se prvenstveno zanimate za otvararnje firme u Švedskoj u svrhu boravka, ali nemate neku poslovnu ideju, mi vam možemo samo pomoći da razvijete poslovne ideje, ipak, ako nemate dovoljno odgovornosti da stvarate nove poslove, da kreirate ili proizvodite sa svojom firmom kroz vlastitu odgovornost, onda ove usluge jednostavno nisu za vas.

Boravišna dozvola ili radna viza u Švedskoj za zaposlene

Ukoliko želite kod takve firme otvorene u Švedskoj, da se zaposlite i na osnovu toga, tražite boravišnu i radnu dozvolu u Švedskoj, onda trebate da vodite računa da možete da ispunite slijedeće zahtjeve koji se postavljaju:

 • Morate da imate ispravnu putovnicu ili pasoš;

 • Morate da napravite sami sebi takvu poslovnu ponudu, tj. ugovor o zaposlenju, koji vam nudi minimalno iste uslove ili uvjete posla kao što bi se ponudili i nekom građaninu Švedske;

 • Da u svom ugovoru sa svojom vlastitom firmom u Švedskoj, sebi nudite platu od minimalno 13,000 SEK ili švedskih kruna, prije oporezivanja;

Boravišna dozvola ili radna viza u Švedskoj za direktore firme i samostalne osobe

Ukoliko ste direktor firme, tj. imate indirektno ili direktno firmu u Švedskoj ili ukoliko se želite samostalno prijaviti kao samostalni biznismen, onda morate da na nešto drugačiji način dokažete da možete da izdržavate sebe i da plaćate svoje životne troškove:

 • Morate imati putovnicu ili pasoš;

 • Trebate dokazati da imate značajno iskustvo u tom poslu koji želite da pokrenete u Švedskoj i da ste prethodno vodili takve poslove;

 • Trebate dokazati da znate osnove švedskog jezika ili engleskog jezika (dovoljno je);

 • Morate biti upravitelj ili menadžer tog biznisa ili da ste suvlasnik u takvom biznisu, sa minimalno 50% vlasništva;

 • Morate imati dovoljno novca da dokažete da ćete moći platiti svoje životne troškove, za sebe, moraćete pokazati da imate minimalno 200,000 SEK ili švedskih kruna, za ženu još dodatnih 100,000 SEK i za svako dijete po 50,000 SEK;

 • Nakon dvije godine, morate pokazati da će biznis opstati i da ćete ga moći obavljati i u budućnosti;

Zahtjev za boravišnu dozvolu za direktore

Mi pružamo usluge obrade i administracije kao i pripreme dokumenata za boravišnu dozvolu u Švedskoj i pravimo u vaše ime zahtjev za radnu vizu i boravišnu dozvolu u Švedskoj. Ukoliko ispunjavate sve potrebne uslove možete se nadati da ćete u buduće živjeti i raditi ili poslovati u modernoj državi Švedskoj.

Kontaktirajte nas ako trebate ili želite poslovne usluge za osnivanje firme u Švedskoj ili dobivanje boravišne i radne dozvole.

Cijene za otvaranje firme u Švedskoj i druge poslovne usluge

Osnovna cijena za otvaranje ili osnivanje firme u Švedskoj je €800, s tim da cijena zavisi od toga kakve usluge za firmu su vam potrebno, da li imate već svoju adresu ili nekog rođaka i da li ćete trebati usluge revizora i usluge za boravišnu dozvolu.

Osnivanje samo po sebi košta €800. Sve ostale dodatne usluge imaju posebnu cijenu.

EU bankovni račun i MasterCard kartica za svakoga sa EU adresom

Kontaktirajte nas za osnivanje offshore kompanije ili osnivanje domaće tvrtke ili firme

Napišite nam poruku do 1000 znakova
Ime i prezime kompletno
Vaša email adresa obavezno
Broj telefona sa prefiksom države
Napišite u kojem ste gradu Već ćemo znati državu...