Osnivanje firme i osnivanje offshore kompanije ili registracija offshore tvrtke, osnivanje offshore firme i kompanija

Osnivanje offshore kompanije

Offshore bankarski račun

Osnivanje offshore kompanije preko naše firme je profesionalno i jednostavno. Kod usluge osnivanja offshore kompanije ili otvaranje offshore firme, pružamo kompletnu podršku tokom vašeg poslovanja. Prije svega, vodimo besprijekorno računa o vašoj privatnosti.

Osnivanje offshore kompanije treba proteći apsolutno privatno i diskretno. Tako vodimo maksimalno brigu o sigurnosti komunikacije, predaji dokumenata i privatnosti naših klijenata.

Nakon što je offshore kompanija osnovana, pružamo kompletnu podršku tokom vašeg poslovanja, tako da dobijete sve druge potrebne usluge i mogućnosti, kao što je:

 • Otvaranje računa kod offshore banke;
 • Knjigovodstvene usluge;
 • Podrška i softver za izradu faktura i računa;
 • Podrška za dobivanje boravišne dozvole ili radne vize;
 • Podrška za povezivanje sa poslovnim partnerima;
 • Kompletna administrativna podrška za održavanje firme;

Osnivanje offshore kompanija

Osnivanje offshore kompanija možemo za vas brzo i profesionalno obaviti u mnogo raznih država svijeta, s tim da uvijek vodimo računa da se firma osniva u državi u kojoj ćete za svoju poslovnu svrhu dobiti najviše pogodnosti i najviše mogućnosti, privatnosti i potrebnih poslovnih mogućnosti. Osnivanje firme se treba raditi razumno i u odnosu na vaše poslovne ciljeve. Mnogo je važno da se osnivanje offshore kompanije uradi na temelju vaše rezidencije ili stalnog boravka i u ispravnom odnosu na zakone vaše postojeće države i obazirajući se na vaše namjeravano poslovanje.

Prije svega, otvaranje offshore firme mora se planirati pažljivo. Kad osnivate offshore firmu preko naše firme THETABIZ S.A., vaši podaci ostaju 100% sigurni i zaštićeni jer mi ne održavamo podružnice u vašoj državi, podaci su kriptirani i nalaze se na posebnim hard diskovima koji se ne mogu čitati čak i ako su računala ukradena. Sigurnosne kopije se čuvaju na odvojenim lokacijama svijeta.

Fakture, poslovne knjige i transakcije, ne mogu biti pokazani poreznoj upravi u vašoj državi. Tako ne možete biti kompromitirani, ukoliko naručujete otvaranje offshore firme preko nas.

Mi vodimo računa o vašoj namjeravanoj poslovnoj situaciji i preporučujemo otvaranje firme u offshore državi samo onda kad to stvarno i odgovara vašoj poslovnih situaciji. Mi ne preporučujemo osnivanje firme u nekoj offshore državi samo radi naše osobne zarade, jer smo svjesni, da što duže naš klijent može da posluje bez poreznih i administrativnih problema, to duže i mi imamo zaradu u budućnosti.

Osnivanje offshore kompanije

Osnivanje offshore kompanije možemo za vas profesionalno obaviti u slijedećim državama:

 • Osnivanje offshore kompanije u Panami
 • Osnivanje offshore kompanije u Belize
 • Osnivanje offshore kompanije u Nevisu
 • Osnivanje offshore kompanije u Hong Kongu
 • Osnivanje offshore kompanije na Sejšelima (Seychelles)
 • Osnivanje offshore kompanije na Mauritiusu
 • Osnivanje offshore kompanije u Kostarici
 • Osnivanje offshore kompanije u Velikoj Britaniji
 • kao i u svim ostalim offshore državama

Otvaranje offshore kompanije radimo tako što prvo napravimo jednostavnu ili proširenu analizu vaše poslovne situacije. To je proces putem kojeg saznajemo detalje vaše poslovne namjere, detalje o vašim namjeravanim transakcijama i u skladu sa svim dotičnim državama i njihovim zakonima pružamo poslovno riješenje koje odgovara takvoj poslovnoj namjeri.

Prije svega ne želimo da naši klijenti dobiju više problema nego što su na početku željeli da riješe.

Zato se otvaranje offshore firme mora obaviti pažljivo.

Otvaranje offshore kompanije

Otvaranje firme

Osnivanje firme

Osnivanje firme, kao klasične firme, koja nije offshore firma ili kompanija, već koja plaća određene poreze ili se nalazi u državama sa visokim porezima, možemo da obavimo na daljinu i bez vašeg dolaska u slijedećim državama:

 • Osnivanje firme u Sloveniji, D.O.O. ili društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj ili registracija D.O.O. tvrtke u Hrvatskoj
 • Osnivanje firme u Srbiji ili registrovanje preduzeća D.O.O. u Srbiji
 • Osnivanje firme u Bosni i Hercegovini, registrovanje preduzeća u Bosni
 • Osnivanje firme u Makedoniji, preduzeće D.O.O.
 • Osnivanje firme u Crnoj Gori, preduzeće D.O.O.
 • Osnivanje firme u Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji

Registracija offshore tvrtke

 • Bankovni račun i MasterCard kartica zaštićena od ovrhe
  Bankovni račun i MasterCard kartica zaštićena od ovrheOva MasterCard kartica nudi i račun za uplate iz svijeta koji je izvan Hrvatske i koji je zaštićen od ovrhe. Na ovaj račun možete primati plaće, uplate, provizije, pomoć, isplate sa raznih firmi. Zašto svaki novi Sulejman Bar ili nova faca ili stara faca kao Slavko Linić mora da zna gdje čuvate svoj novac?
 • Pravilnici privatnosti, usluga i autorskih prava
  Pravilnici naših usluga, pravilnik privatnosti i autorskih prava
 • Karakteristike offshore offshore tvrtke, banana države i karakteristike domaćeg poduzeća
  Karakteristike offshore tvrtke, banana države i karakteristike domaćeg poduzeća u vlastitoj banana državi. Offshore tvrtka pruža velike prednosti u odnosu na domaće poduzeće osnovano u banana državi Hrvatskoj. Niski troškovi osnivanja i registracije offshore tvrtke pružaju prednosti koje se ne mogu ostvariti sa domaćim poduzećima.
 • Sulejman Bar i odgovor na novi porez koji uvodi Slavko Linić
  Sulejman Bar i odgovor na novi porez koji uvodi Slavko LinićSulejman Bar i odgovor na novi porez koji uvodi Slavko Linić. Hrvatski izaslanici stižu kod Sulejmana Veličanstvenog kako bi mu prezentirali svoj novi porezni sustav...
 • Slobode i ograničenja poslovanja u Hrvatskoj i korištenje offshore tvrtke za zaštitu imovine i života
  Slobode i ograničenja poslovanja u Hrvatskoj i korištenje offshore tvrtke za zaštitu imovine i životaSloboda i ograničenja poslovanja u Hrvatskoj po pitanju poreza, pokretanja biznisa, dobivanja dozvola i licenci i u svrhu olakašnog poslovanja. Razmatranje korištenja offshore kompanija u odnosu na hrvatske tvrtke.
 • Nebuloze o kriminalu u offshore državama
  Nebuloze o kriminalu u offshore državamaNebuloze o kriminalu u offshore državama kulaju štampom i imaju samo jednu svrhu, a to je podržavanje fašističkog sustava potlačivanja domaćih poduzetnika u svrhu otimanja teško zarađenog novca. Offshore tvrtka se može koristiti za sasvim zakonito poslovanje, a domaće tvrtke se u glavnom koriste za kriminal, za razliku od pretpostavki novinarskih istraživanja.
 • Faktori za razmatranje offshore poslovanja i planiranja za osnivanje i otvaranje offshore tvrtke
  Faktori za razmatranje offshore poslovanja i planiranja za osnivanje i otvaranje offshore tvrtkeFaktori za razmatranje pri osnivanju i registraciji offshore tvrtke se posmatraju u odnosu na zakone, rezidenciju, poslovnu namjeru i u odnosu na rizike i porezne olakšice koje se ostvaruju takvom offshore strukturom.
 • Thetaworld® poslovne usluge, služimo vas od 2002. godine
  Thetaworld® poslovne usluge, služimo vas od 2002. godineThetaworld® poslovne usluge služe klijente širom država bivše Jugoslavije i svijeta sa uslugama za offshore bankarstvo, otvaranje računa kod offshore banke, onda osnivanje offshore firmi ili registracije offshore tvrtke, kao i sve druge usluge za offshore kompanije. Mi pravimo ispravna poslovna riješenja sa kompletnom zaštitom za naše klijente u svrhu poslovanja širom svijeta.
 • Zaštita od ovrhe, zaštita nekretnine od ovrhe i zaštita imovine
  Zaštita od ovrhe, zaštita nekretnine od ovrhe i zaštita imovineZaštita od ovrhe i zaštita nekretnine od ovrhe i druge imovine je način kontrole imovine bez njenog posjedovanja. Danas kad je Hrvatska članica EU, još je lakše omogućiti zaštitu od ovrhe korištenjem registriranih pravnih osoba za svaku posebnu imovinu. Kontaktirajte nas ako želite usluge zaštite od ovrhe.
 • Offshore menadžment, upravljanje offshore tvrtkom
  Offshore menadžment, upravljanje offshore tvrtkomUpravljanje offshore tvrtkom je menadžment offshore strukture po nalogu klijenta. Menadžment offshore tvrtke se obavlja u svrhu zaštite imovine, zaštite privatnosti i biznisa klijenta. Tvrtke koje se vode kroz offshore menadžment pružaju kompletno offshore riješenje.

Offshore kompanije

Dosta široko opisano poslovanje sa offshore kompanijama možete da pronađete na slijedećim stranicama:

EU bankovni račun i MasterCard kartica za svakoga sa EU adresom

Kontaktirajte nas za osnivanje offshore kompanije ili osnivanje domaće tvrtke ili firme

Napišite nam poruku do 1000 znakova
Ime i prezime kompletno
Vaša email adresa obavezno
Broj telefona sa prefiksom države
Napišite u kojem ste gradu Već ćemo znati državu...